Visie/Missie

Algehele vitaliteit van het individu verhogen door op deskundige wijze maatwerk aan te bieden op het gebied van bewegen en leefstijl

In een veilige kleinschalige unieke omgeving continue kwaliteit leveren op het gebied van gezond bewegen, fysieke- en mentale training plus leefstijlbegeleiding en -coaching.
In combinatie met het ontwikkelen van nieuwe eigen kennis en kunde op dit gebied om te delen en toe te passen.


http://www.facebook.com/FyxS.nl