Update praktijkvoering FyxS ivm coronavirus

21-3-2020

* Fysio Totaal Schalkhaar
De fysiotherapie praktijk blijft op afspraak open, om zoveel mogelijk de ondersteunende functie te vervullen voor de huisartsen en medische zorg.
Alle actuele richtlijnen van het RIVM in overleg met het KNGF worden hierbij in acht genomen. Wees alert als u zelf ziekteverschijnselen lijkt te hebben. Dan kunnen we u fysiek niet helpen maar telefonisch wellicht wel ondersteunen.

*GymFit Personal Training
Er is binnen de PT branche discussie ontstaan over zowel binnen als buiten 1 op 1 training. Hoewel het RIVM nu nog aangeeft dat dit - onder voorwaarden - mogelijk is, sluit ik mij aan bij collega’s die hiermee inmiddels volledig gestopt zijn. Belangrijkste argument is het dringende advies vanuit de medische zorg ‘ I stayed at work for you, you stay at home for us’. Sluit elk risico op besmetting nu echt uit.

Als trainer/coach die een gezonde leefstijl moet en wil adviseren, is dit voor mij prioriteit nummer 1.
Daarna komt mijn rol als beweegexpert. Die blijf ik vervullen door jullie op afstand te adviseren en te coachen.
Bewegen is belangrijk.
“Flatten de curve”, “Social distancing” & “You’ll never walk alone”.
Blijf in beweging!

* Diëtist
Al onze afspraken op het spreekuur worden omgezet in telefonische consulten (idem huisbezoeken).
U hoeft hiervoor niets te doen. Onze diëtist neemt telefonisch contact met u op op het afgesproken tijdstip.
Wij beseffen ons dat een telefonisch consult geen optimale zorg is, echter, wij willen de zorg wel graag door laten gaan. Daarom vragen wij uw begrip voor deze maatregel.
Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via mail: info@dietistengroep.nl of telefonisch 06 - 555 000 22.
Wij volgen de adviezen van de RIVM op de voet, wanneer deze worden aangepast zullen wij zo nodig ook onze maatregelen aanpassen.

FyxS

Multifunctioneel centrum voor sport en beweging in een mooie kleinschalige omgeving.
Onder persoonlijke begeleiding en met professioneel trainingsmateriaal fysiek enof mentaal trainen voor herstel en revalidatie of werken aan een specifieke sport- of gezondheidsdoelstelling.

Wij zijn een team van specialisten dat elkaar ondersteunt en versterkt. Allen met dezelfde passie, professionaliteit, innovatie, resultaat- en doelgerichtheid, positieve beleving en jarenlange ervaring. Hoogwaardige paramedische ketenzorg, daar staan wij voor.

Naast fysiotherapie en personal training richten wij ons ook op programma’s voor ZwangerFit®, preventie, diabetes, voeding- & leefstijlaanpassing en op mensen met neurologische stoornissen, mentale/psychische problematiek en post operatieve klanten.

U kunt een keuze maken uit één van onze disciplines of een combinatie hiervan.


http://www.facebook.com/FyxS.nl